Skip to main content

Med Japonsko in Slovenijo obilo priložnosti za sodelovanje

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Predstavniki 25 slovenskih podjetij v Tokiu, ki spremljajo predsednika republike Boruta Pahorja na uradnem obisku na Japonskem, so se udeležili današnjega seminarja o japonsko-slovenskem tehnološkem sodelovanju v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija in Japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije – NEDO. Udeležence seminarja je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor.

Predstavniki 25 slovenskih podjetij v Tokiu, ki spremljajo predsednika republike Boruta Pahorja na uradnem obisku na Japonskem, so se udeležili današnjega seminarja o japonsko-slovenskem tehnološkem sodelovanju v organizaciji javne agencije SPIRIT Slovenija in Japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije – NEDO. Udeležence seminarja je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor.

SPIRIT Slovenija (takrat TIA) in NEDO sta oktobra lani podpisala sporazum o sodelovanju na področju razvoja novih tehnologij s posebnim poudarkom na okolju prijaznih in energijsko varčnih tehnologijah.

Kot je na seminarju poudaril vršilec dolžnosti direktorja SPIRIT Slovenija, Boštjan Skalar, »imata SPIRIT Slovenija in NEDO skupni interes za spodbujanje in krepitev sodelovanja med državama na področju tehnološkega razvoja. Kooperativna izmenjava informacij že poteka  na področjih, kot so energetika, shranjevanje energije, sistemov pametnih skupnosti, razvoja industrijskih tehnologij in ostalega.«  Pojasnil je, da od 25. januarja 2013 do 17. marca 2013 poteka osnovna študija, ki jo v sodelovanju s SPIRIT Slovenija izvaja HITACHI Group, ki je bil izbran s strani japonske agencije NEDO. Namen osnovne študije je oceniti možnost implementacije nadaljnje študije izvedljivosti optimalnega demonstracijskega projekta pametne skupnosti prilagojenega lokalnim potrebam in rešitvam v Sloveniji.

Japonski in Sloveniji sta skupni nacionalna strategija in zaveza za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, zlasti na področju trajnostne rabe in upravljanja z naravnimi viri ter zmanjševanja obremenitve okolja.

Slovenska in japonska podjetja so se v okviru današnjega seminarja danes ponovno srečala in predstavila svoje kompetence kot nadaljevanje že izvedenega seminarja preteklo leto oktobra v Sloveniji. Slovenska podjetja so predstavila kompetence na področjih pametnih hiš, pametnih omrežij in pametnega transporta. Tako je denimo podjetje Pipistrel v okviru seminarja predstavilo svoje »zeleno« delovanje in filozofijo delovanja brez omejitev; eden od takšnih projektov bo tudi prelet Arktike v letu 2013 z okolju prijaznim električnim dvosedežnim letalom, ki kot edino letalo na svetu trenutno lahko omogoči prelet področij severnega pola z ekstremno nizkimi temperaturami in veliki razdaljami.

Ena od možnosti sodelovanja med Slovenijo in Japonsko v prihodnje je tudi demonstracijski projekt na področju pametnih skupnosti/pametnih mest v Sloveniji. Pametne skupnosti imajo odločilno vlogo pri varovanju okolja in oskrbi z energijo oziroma pri reševanju okoljskih in energetskih vprašanj. To so urbana področja, kjer sobivajo prebivalci, zaposleni in podjetja na okolju prijazen način ob vključevanju kombinacije novih naprednih tehnologij (informacijska tehnologija, nadzor energije, avtomatizacija...). Pametne skupnosti so odgovor na globalne izzive; pomenijo okolju prijazno bivanje, nizko ogljična mesta ter učinkovito rabo energije in virov. Obenem pa se mora zgoditi tudi sprememba v pogledih in vrednotah ljudi.

NEDO je vzpostavil že nekaj nacionalnih in tudi mednarodnih demonstracijskih projektov na področju pametnih skupnosti (npr. v Franciji, Španiji, Havajih…). Namen demonstracijskih projektov na področju pametnih skupnosti je omogočiti preizkus novih, tehnološko naprednih produktov podjetij v realnem okolju ter testiranje in standardizacijo za njihovo razširjanje. S tem pa omogočajo podjetjem, ki so nosilci tehnologij, tudi prve reference in konkurenčno prednost na globalnem trgu.

Slovenska gospodarska delegacija si je ogledala tudi Yokohamo, »pametno mesto«, ki je odgovor in rešitev za preveliko onesnaževanje ter ostale specifične probleme v urbanih mestih.

Jutri se bodo slovenska in japonska podjetja udeležila slovensko-japonskega investicijsko poslovnega foruma, ki ga organizira SPIRIT Slovenija skupaj s partnersko agencijo JETRO in partnerji.