Skip to main content

Vlada sprejela Program dela in finančni načrt SPIRIT Slovenija 2013-2014

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Vlada Republike Slovenije je 5. marca 2013 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 2013 - 2014, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 1. redni seji dne 28. 1. 2013, 1. korespondenčni seji dne 1. 2. 2013 in 2. korespondenčni seji dne 11. 2. 2013.

Vlada Republike Slovenije je 5. marca 2013 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 2013 - 2014, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 1. redni seji dne 28. 1. 2013, 1. korespondenčni seji dne 1. 2. 2013 in 2. korespondenčni seji dne 11. 2. 2013.

Program_dela_SPIRIT_Slovenija_2013-2014_web.pdf