Skip to main content

Analiza za strategijo pametne specializacije

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Slovenija se v letu 2013 aktivno pripravlja na črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2014-2020, pri čemer mora slediti pristopom Evropske Komisije, ki med drugim predlaga razvoj strategije pametne specializacije. V ta namen je TIA (sedaj SPIRIT Slovenija) spodbudila izvedbo analize sektorjev in RR dejavnosti za namen identifikacije področij pametne specializacije, v sodelovanju z EF.

Analiza je izdelana v okviru evropskega projekta Clustrat in bo uporabljena kot ena od analiz za strategijo pametne specializacije.   V procesu razvoja strokovnih podlag za pametno specializacijo sodeluje tudi agencija.

 Analiza sektorjev in RR dejavnosti