Skip to main content

Možnosti vključevanja Slovenije v programe in pobude Evropskega inštituta za inovativnost in tehnologijo - EIT

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Evropskega inštituta za inovativnost in tehnologijo (EIT), ki bo v sredo, 6.2.2013 v veliki dvorani (M16) Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, s pričetkom ob 9.30. Predstavitev organizira SPIRIT Slovenija, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Predstavitev strategije, dosedanjih rezultatov ter predlogov programa EIT za naslednjo finančno perspektivo bosta podala predsednik upravnega odbora in direktor EIT. Predstavljene bodo tudi izkušnje delovanja prvih mednarodnih centrov znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities, KICs), ki delujejo v okviru EIT. Razprava bo usmerjena v definiranje priložnosti in možnosti za vključevanje Slovenije v programe in pobude EIT.

Evropski inštitut za tehnologijo (EIThttp://eit.europa.eu/) je bil s strani Evropske unije ustanovljen leta 2008. Poslanstvo EIT je krepitev inovacijskega potenciala EU s povezovanjem izobraževanja, znanosti in gospodarstva. Osnovni inštrument, s katerim EIT sledi zadanim ciljem je ustanavljanje t.i. skupnosti znanja in inovativnosti (Knowledge and Innovation Communities – KICs). V letu 2009 so bili ustanovljeni trije KIC-i, in sicer na področjih klimatskih sprememb (Climate KIC), informacijskih in komunikacijskih tehnologij (EIT ICT Labs) in trajnostnih energij (KIC InnoEnergy).   V okviru novega programa za raziskave in razvoj – HORIZON 2020 - je za aktivnosti EIT predvideno izdatno povečanje sredstev.   Do leta 2018 je predvidena ustanovitev šestih novih KICs na področjih: - življenje in zdravje ljudi - izobraževanje in izobraževalna okolja - hrana za prihodnost - proizvodnja s in za kreativne osebe - varovanje in varnost - mobilnost in pametna mesta.   Predstavitve in razprava bo potekala v angleškem jeziku.   Udeležba na prireditvi je brezplačna. Prisotnost prosimo potrdite na eit@tia.sido 1.2.2013.

Predstavitev 8

Predstavitev 7

Predstavitev 6

Predstavitev 5

Predstavitev 4

Predstavitev 3

Predstavitev 2

Predstavitev 1

Program

Vabilo