Skip to main content

Ustanovna seja sveta javne agencije SPIRIT Slovenija

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Danes se je na ustanovni seji sestal svet Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit Slovenija), ki jo je Vlada RS ustanovila s sklepom 25. oktobra 2012.

Danes se je na ustanovni seji sestal svet Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit Slovenija), ki jo je Vlada RS ustanovila s sklepom 25. oktobra 2012.

Svet agencije Spirit Slovenija vodi Aleš Vehar, generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Članice in člani sveta, ki jih je Vlada RS imenovala 6. decembra lani, pa so: Matej Čepeljnik, predstavnik Ministrstva za finance RS, dr. Stanislav Raščan, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve RS, dr. Cvetka Tinauer, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zdravko Počivalšek, predstavnik Turistično gostinske zbornice Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije, Matjaž Mate – Tomi, predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, mag. Marjan Hribar, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter mag. Sabina Koleša, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.  Za vršilca dolžnosti direktorja Spirit Slovenija pa je Vlada RS na isti seji imenovala Boštjana Skalarja, ki z januarjem 2013 nastopa funkcijo.

Spirit Slovenija združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA). Namen nove javne agencije je promocija slovenskega gospodarstva, promocija Slovenije kot turistične destinacije, razvoj podjetništva ter spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in internacionalizacije podjetij. Agencija je nastala z namenom zagotavljanja večje učinkovitosti in posledično izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter doseganja racionalizacije delovanja javne uprave. Glavni učinek združitve bo zagotavljanje bolj usklajene, pregledne in usmerjene podpore slovenskemu gospodarstvu.

Po ustanovnem sestanku sveta je njegov predsednik Aleš Vehar povedal, da je ena prvih nalog agencije pripraviti program dela agencije za 2013 skupaj s finančnim načrtom in ga do konca meseca januarja predlagati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS za sprejem na Vladi RS. Svet agencije po Veharjevih besedah od agencije pričakuje oblikovanje dela po treh ključnih stebrih: 1. podjetništvo in inovativnost, v katerega sodi tudi področje tehnologije, 2. internacionalizacija in tuje neposredne naložbe ter 3. promocija in razvoj turizma.

V. d. direktorja agencije Spirit Slovenija Boštjan Skalar bo po vseh izvedenih primopredajah poslov s strani dosedanjih treh agencij in seznanitvijo stanja takoj pričel z izvedbenim delom organizacijske nadgradnje dela združene agencije ter pripravo delovnega in finančnega načrta, o svoji viziji delovanja Spirita pa je dejal: »Ustanovitev agencije SPIRIT pomeni korak naprej pri doseganju večje učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V našem delovanju in aktivnostih si bomo prizadevali za zagotovitev učinkovitega podpornega okolja s sinergijskim povezovanjem funkcij ključnih stebrov gospodarstva, to je podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Usklajen nastop na tujih trgih bo sledil usmeritvam slovenskih podjetij, s čimer želimo zagotoviti podporo slovenskemu gospodarstvu za učinkovit  nastop na tujih trgih.«