Skip to main content

Medijsko središče

Medijsko središče je namenjeno predstavnikom medijev in vsem zainteresiranim javnostim. Agencija zagotavlja javnost dela z rednim obveščanjem o aktualnih aktivnostih in novostih s področij dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.Na Oddelku za promocijo in odnose z javnostmi vam bomo z veseljem pomagali do odgovorov na vaša vprašanja.