Skip to main content

Arhiv razpisov 2019

Odprt Zaprt

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Seznam evidenčnih javnih naročil 2018

SPIRIT Slovenija, javna agencija, v skladu z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3, objavlja seznam evidenčnih javnih naročil, ki so bila oddana od 1.1.2017 do 31.12.2017 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za objavo (za javna naročila blaga, storitev ali projektnih natečajev nižja od 20.000 EUR brez DDV, za javna naročila gradenj nižja od 40.000 EUR brez DDV ter za javna naročila t.im. socialnih in drugih posebnih storitev nižja od 750.000 EUR brez DDV) ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019 v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Programska usmeritev javne agencije SPIRIT Slovenija je, da skrbi za celovito promocijo podjetništva in inovativnosti z namenom ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva. Predmet povabila je izbor podjetniških in poslovnih dogodkov, v katere se bo agencija vključila kot nacionalni partner. Kot podjetniški ali poslovni dogodek se štejejo konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih so udeležencem ponujena dodatna znanja, izmenjave izkušenj in predstavitve dobrih podjetniških praks.