Skip to main content

Arhiv razpisov 2014

Odprt Zaprt

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo po odprtem postopku z okvirnim sporazumom - Dobava promocijskih izdelkov z znamko "I feel Slovenia" za promocijo Slovenije 2015-2017

SPIRIT SLovenija vabi ponudnike k predložitvi pisne prijave v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku z okvirnim sporazumom za »Dobava promocijskih izdelkov z znamko "I feel Slovenia" za promocijo Slovenije 2015-2017« najkasneje do 15.1.2015 do 12. ure.

| Turizem

Izvajanje špediterskega in carinskega posredovanja pošiljk za potrebe SPIRIT v letu 2015 in 2016

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Izvajanje špediterskega in carinskega posredovanja pošiljk za potrebe SPIRIT v letu 2015 in 2016« najkasneje do: 5.12. 2014 do 12:00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javno naročilo za izdelavo študije izvedljivosti za identifikacijo in izvedbo skupnega slovensko - japonskega demonstracijskega projekta na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji

Namen študije izvedljivosti je, da njen izvajalec preuči osrednje teme skupnega sodelovanja med slovenskimi in japonskimi projektnimi partnerji (tehnologije za »pametne skupnosti« in »pametna omrežja«) in določi sinergije med njimi ter preveri smotrnost (upravičenost) izvedbe demonstracijskega projekta na podlagi metod in meril, kot jih (med drugim) določa enotna metodologija za pripravo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ v Republiki Sloveniji.

| Turizem

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo »Celostne inovativne digitalne kampanje«

Javno naročilo se izvaja v okviru projekta naročnika z naslovom: Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo kreativnih oblikovalskih in medijskih rešitev za celovito promocijo 9. slovenskega foruma inovacij

Namen javnega naročila je izvedba kreativne preobrazbe obstoječe celostne grafične podobe prireditve Slovenski forum inovacij. S tem želi SPIRIT Slovenija, javna agencija povečati prepoznavnost blagovne znamke “Slovenski forum inovacij” kot osrednjega nacionalnega dogodka, na katerem se zbere inovativni potencial Slovenije.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2014 v Mϋnchnu (6.-8. oktober 2014)

Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2014 v Mϋnchnu.

| Turizem

Poziv za podelitev SEJALCA

Predmet poziva za podelitev SEJALCA, priznanja javne agencije SPIRIT Slovenija za ustvarjalne in inovativne turistične dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov (v nadaljevanju Sejalec), so INOVACIJE V TURIZMU, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EIRE 2014 v Milanu (24.-26. junij 2014)

Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EIRE 2014 v Milanu.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na 30. mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu DOMEXPO v Moskvi (10. - 13. april 2014)

Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izvedbo projektov ter nepremičninskih agencij, ki se bodo skupaj predstavili na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu DOMEXPO v Moskvi.

| Turizem

Obvestilo o neizboru

SPIRIT Slovenija, javna agencija obvešča, da v postopku Javnega poziva k oddaji ponudb za izvajalca za ekskluzivo trženje izdelkov linije “I FEEL SLOVENIA”, ni bila izbrana nobena ponudba.