Skip to main content

Arhiv razpisov 2010

Odprt Zaprt

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni natečaj za zasedbo prostih delovnih mest: 1. vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Ruski federaciji (m/ž) - področni sekretar; 2. vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Braziliji (m/ž) - področni sekretar

Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini (Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spreme...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2010

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v petek 24. septembra 2010 v Uradnem listu št. 75/10 objavila Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupno sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2010 v Münchnu (4. do 6. oktober 2010)

Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov, predstavljenih s strani razvojno-industrijskih podjetij (»industrial developer«), regionalnih razvojnih agencij, inženiring, planerskih in projektantskih podjetij, družb za vodenje in izved...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za Jugovzhodno statistično regijo za leto 2010 in leto 2011

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini največ do 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na lokalnem nivoju v Jugovzhodni statistični...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javno naročilo za izvedbo celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih z integracijo programa v aktivnosti lokalnih skupnosti v letih 2010, 2011 in 2012

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega naročila se deli na 2 sklopa, in sicer: 1. sklop: izdelava programa usposabljanja in izvedba programa usposabljanja s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za mlade, vključene v osnovnošolsko izobraževanja, izdelava programa usposabljan...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javno naročilo za idejni projekt arhitekturnega načrta ter produkcijo sejemske postavitve izobraževalno-promocijskega dogodka 5. Slovenski forum inovacij

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je idejni projekt arhitekturnega načrta ter produkcija notranje sejemske postavitve izobraževalno-promocijskega dogodka 5. Slovenski forum inovacij (v nadaljevanju 5. SFI) ter produkcija in izvedba. Predmet javnega naročila je razdeljen v tri faze:...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo za organizacijo in izvedbo sestankov s potencialnimi tujimi investitorji, ki se zanimajo za naložbo v Slovenijo

JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike z izkazanimi referencami k oddaji ponudbe za organizacijo in izvedbo sestankov s potencialnimi tujimi investitorji, ki se zanimajo za naložbo v Slovenijo, le-ti pa prihajajo iz naslednjih d...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za skupno sejemsko predstavitev na mednarodnem nepremičninskem sejmu EIRE 2010 v Milanu (8. do 10. junij 2010)

Predmet povabila Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov, predstavljenih s strani nepremičninskih agencij, regionalnih razvojnih agencij, inženiring podjetij, planerskih in projektantskih podjetij ter družb za vodenje in izvedbo projektov,...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo za Pripravo, posodobitev in dopolnitev vsebin rubrike podatki o državah na spletnem portalu Izvozno okno ter objavo na www.izvoznookno.si za obdobje 2010 - 2011

PREDMET POVABILA Povabilo, ki oddaji ponudbe v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Pripravo, posodobitev in dopolnitev vsebin rubrike podatki o državah na spletnem portalu Izvozno okno ter objava na www.izvoznookno.si za obdobje 2010 - 2011 KRITERIJI ZA IZBOR Naročnik bo najugodnejšeg...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za skupno sejemsko predstavitev na mednarodnem nepremičninskem sejmu RealVienna 2010 na Dunaju (18. do 20. maj 2010)

PREDMET POVABILA Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov, predstavljenih s strani nepremičninskih agencij, regionalnih razvojnih agencij, inženiring podjetij, planerskih in projektantskih podjetij ter družb za vodenje in izvedbo proje...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo za sistemsko rešitev kreativne idejne zasnove sejemske konstrukcije za udeležbo JAPTI na specializiranih investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini pod tržno znamko Invest Slovenia© za leti 2010-2011

Predmet javnega naročila: a) Izdelava kreativne idejne zasnove sejemske konstrukcije b) 5 prilagoditev sejemskih konstrukcij c) Izdelava arhitekturnega/izvedbenega načrta oz. izris sejemske postavitve za posamezen sejem določenih dimenzij – 6 različic d) Odkup avtorskih pravic Rok za odda...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini največ do 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na območju Republike Slovenije na loka...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo usposabljanja zaposlenih JAPTI v letu 2010 za varno delo in varstvo pred požarom, novelacijo izjave o varnosti z oceno tveganja in izdelavo poročila o meritvah in preiskavah delovnega okolja

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) vabi ponudnike k oddaji ponudbe za izvedbo usposabljanja zaposlenih na JAPTI v letu 2010 za varno delo in varstvo pred požarom, novelacijo izjave o varnosti z oceno tveganja in izdelavo poročila o meritvah in preiskava...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev klipinga oziroma spremljanje objav v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih za Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leto 2010

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) vabi ponudnike k oddaji ponudbe za izvajanje storitev klipinga oziroma spremljanje objav v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih za Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za ...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni natečaj za izbor kreativnih oblikovalskih in komunikacijskih rešitev za celovit slovenski nastop na svetovni razstavi ŠANGHAJ EXPO 2010 V LR KITAJSKI

Predmet javnega natečaja: Predmet javnega natečaja je izbor nabora kreativnih, oblikovalskih in komunikacijskih rešitev, ki bo omogočil celovit slovenski nastop na svetovni razstavi Šanghaj EXPO 2010 v LR Kitajski. Zato za vse v nadaljevanju naštete končne rešitve velja, da morajo biti zasn...