Skip to main content

Arhiv razpisov 2009

Odprt Zaprt

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Razpis za prosto delovno mesto področni podsekretar v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini - Oddelek za internacionalizacijo - Razpis zaključen

Objavljamo prosto delovno mesto področni podsekretar v Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), in sicer v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini - Oddelek za internaci...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Razpis za delovno mesto višji svetovalec področja I v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini - Oddelek za internacionalizacijo - Razpis zaključen

Objavljamo prosto delovno mesto višji svetovalec področja I v Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), in sicer v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij, internacionalizacijo in predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini - Oddelek za ...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo z zbiranjem ponudb po predhodni objavi za pripravo in izvedbo zaključne prireditve Podelitev nagrade Naj e-podjetje 2009 in pripravo in izvedbo zaključne prireditve Podelitev nagrade NETKO 2009, št. JN 12/2009

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je priprava in izvedba dveh zaključnih prireditev, in sicer Podelitev nagrade Naj e-podjetje 2009 in Podelitev nagrade NETKO 2009. Predmet javnega naročila obsega 2 aktivnosti, in sicer: Aktivnost 1: Priprava in izvedba zaključne prir...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2009"

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v petek 24. julija 2009 v Uradnem listu št. 57/2009 objavila Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009«. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo po postopku po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za organizacijo in izvedbo gospodarskih delegacij v letu 2009, št. JN-VV-11/2009

  Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, št. JN-VV-11/2009 je organizacija in izvedba do 7 (sedem) vhodnih in do 11 (enajst) izhodnih panožno usmerjenih gospodarskih delegacij in do 11 (enajst) spremljajočih panožno usmerje...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za skupno sejemsko predstavitev na mednarodnem nepremičninskem sejmu ExpoReal 2009 v Mϋnchnu (05. do 07. oktober 2009)

  1. Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov, predstavljenih s strani nepremičninskih agencij, regionalnih razvojnih agencij, inženiring podjetij, planerskih in projektantskih podjetij ter družb za v...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni razpis za sofinanciranje članarin v mednarodnih strokovnih združenjih in organizacijah s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (št. 7/2009)

Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje članarin v mednarodnih IKT strokovnih združenjih in organizacijah, tehnoloških platformah, tehnoloških mrežah itd., namenjenih razvoju javno dostopnih tehničnih specifikacij s področja IKT (v nadaljevanju: mednarodna združenja). ...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna naročilo za kreativno idejno zasnovo in opremo razstavnega prostora ter zagotovitev tehničnih pogojev za sodelovanje JAPTI na sejmu EXPO REAL 2009

Vabimo vas k oddaji ponudbe za kreativno idejno zasnovo in opremo razstavnega prostora ter zagotovitev tehničnih pogojev za sodelovanje JAPTI na sejmu EXPO REAL 2009, ki bo potekal med 5. in 7. oktobrom 2009 v Münchnu. Ponudba mora prispeti pisno v tiskani obliki najkasneje do 24. 07. 2009 d...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (št. 6/2009)

Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne konference, ki bodo obravnavale določeno problematiko s področja IKT in inform...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis "Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih"

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v petek 12. decembra 2008 v Uradnem listu št. 117/2008 objavila Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Predmet razpisa je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, ki predstavljajo razvoj novega znanja in izdelavo začetnega prototipa novega izdelka in/ali storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi tehnološki osnovi, preko katerega oz. preko katere se bodo slovenska podjetja lažje vključevala v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bodo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj perspektivnih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo za organizacijo in izvedbo sestankov s potencialnimi investitorji iz Velike Britanije in Nemčije, ki se zanimajo za naložbo v Slovenijo

Predmet javnega naročila Organizacija in izvedba najmanj 12 sestankov ob prisotnosti predstavnika izvajalca z izbranimi podjetji, in sicer s 6 iz Velike Britanije in 6 iz Nemčije, kot potencialnimi investitorji v Sloveniji po predhodni zagotovitvi najmanj 20 kvalificiranih profilov podjetij, ki...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za prenovo in vzdrževanje spletnih informacijskih portalov IzvoznoOkno, InvestSlovenia in SloveniaPartner

Predmet javnega naročila  Prenova in vzdrževanje spletnih informacijskih portalov IzvoznoOkno, InvestSlovenia in SloveniaPartner Vabimo vas, da na obrazcih, predloženih v priloženi razpisni dokumentaciji, podate ponudbo za javno naročilo. Specifikacija naročila: Prenova in vz...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo z zbiranjem ponudb po predhodni objavi za organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih aranžmajev za obdobje junij – december 2009, št. JN 4 /2009

Predmet naročila Predmet naročila je organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih aranžmajev za naročnikove delavce v obdobju junij - december 2009. Podrobnejše informacije o javnem razpisu, pogojih za prijavo in merilih za izbor ponudnika so v priloženem dokumentu.   ...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij

Namen javnega razpisa je spodbujati podporno okolje za dejavne na področju tehnološkega razvoja in inovacij. S sredstvi javnega razpisa bo podprto delovanje predvidoma 15-ih tehnološko inovacijskih vozlišč. S tem se bodo spodbudile tehnološko razvojno inovacijske (TRI) dejavnosti na različnih področjih gospodarstva ter drugih segmentih družbe. Podpora je namenjena prijaviteljem, ki nastopajo v sklopu konzorcija ali kot samostojne pravne osebe.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo za izvedbo sektorske analize slovenskega gospodarstva za privabljanje tujih neposrednih investicij in definiranje bistvenih konkurenčnih prednosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije.

Predmet javnega naročila   Izvedba sektorske analize slovenskega gospodarstva za privabljanje tujih neposrednih investicij in definiranje bistvenih konkurenčnih prednosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije.   Podrobnejše informacije o javnem naročil...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za skupno sejemsko predstavitev na specializiranem regionalnem nepremičninskem sejmu RealVienna 2009 na Dunaju (26. do 28. maj 2009)

Programska usmeritev JAPTI-ja narekuje aktivno promocijo slovenskega investicijskega okolja prek predstavitve zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov podjetij na specializiranih sejmih v tujini. Namen javnega povabila je izvajanje uspešne promocije Slovenije kot lokacije za tuje neposre...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za skupno sejemsko predstavitev na specializiranem regionalnem nepremičninskem sejmu EIRE 2009 v Milanu (09. do 12. junij 2009)

Programska usmeritev JAPTI-ja narekuje aktivno promocijo slovenskega investicijskega okolja prek predstavitve zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov podjetij na specializiranih sejmih v tujini. Namen javnega povabila je izvajanje uspešne promocije Slovenije kot lokacije za tuje neposre...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Raziskovalno investicijski projekti

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo v petek, 13. marca v Uradnem listu št. 19/09 objavila Javni razpis "NEPOSREDNE SPODBUDE ZA SKUPNE RAZVOJNO-INVESTICIJSKE PROJEKTE - PROJEKTI 2009". Javni razpis za izbor operacij se delno financira v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Z javnim razpisom se bodo podprli projekti skupine dveh ali več podjetij, ki so organizirane tako, da je eno podjetje nosilno podjetje, ostala podjetja pa so sodelujoča podjetja. Sofinancirani bodo skupni razvojno-investicijski projekti podjetij in sicer projekti, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo. V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešen razvoj novega proizvoda in/ali storitve. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je bo na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru razvojno-investicijskih projektov, bo 50.000.000,00 EUR. Pričakovana vrednost subvencioniranja upravičenih stroškov posameznega projekta je lahko od 1.000.000,00 EUR do 3.125.000,00 EUR.