Skip to main content

Arhiv razpisov 2008

Odprt Zaprt

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKTOV TEHNOLOŠKEGA PROGRAMA TEHNOLOGIJA ZA VARNOST IN MIR 2006-2012 (TP MIR) 2008/2009

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS (v nadaljevanju: MO) pripravila Javni razpis za subvencioniranje projektov v okviru Tehnološkega programa "TEHNOLOGIJA ZA VARNOST IN MIR 2006-2012" (TP MIR) 2008/2009. Razpis je bil dne 5.12.2008 objavljen v Uradnem listu RS št. 115/2008. Skupna vrednost razpisa znaša 5.400.000,00 EUR. Rok za oddajo prijav na razpis je torek, 3.2.2009. Informativni dan bo agencija v sodelovanju z MO pripravila v drugi polovici meseca januarja 2009. Točen kraj, datum in ura informativnega dneva bodo objavljeni na spletni strani agencije.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni razpis za sofinanciranje stroškov sodelovanja izbranih podjetij v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti podjetij

Popravek: V razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na model industrijskega oblikovanja izdelka, je pri merilu 3 »Razpoložljivost lastnih virov za industrijsko oblikovanje ciljnega produkta/ storitve« prišlo do napake v tekstu. 2. kategorija merila bi se morala glasiti: »Pod 30 do 10% sofina...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo - priprava projekta gospodarskega središča Oreh - industrijska cona v občini Slovenska Bistrica v okviru podprojekta Alureg

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je priprava projekta gospodarskega središča Oreh - industrijska cona v občini Slovenska Bistrica v okviru podprojekta Alureg. Predmet naloge je: izdelava državnega prostorskega načrta ter strokovnih podlag v skladu s predpisi s podro...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo po postopku zbiranja ponudb - Raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji s predlogom aktivnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v slovenskem gospodarstvu

Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je Raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji s predlogom aktivnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v slovenskem gospodarstvu. Rok izvedbe predmeta tega javnega naročila je do vključno 14.11.2008. Pogoji za sod...

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis "Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – Projekti 2008"

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo v petek 18. aprila 2008 v Uradnem listu št. 38/2008 objavila Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - PROJEKTI 2008«. Razpis, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Sofinancirani bodo projekti, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo. Podprte bodo razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešno izvedbo poskusne proizvodnje. Razpis se bo izvedel z večimi zaporednimi odpiranji, do porabe sredstev. Skupna vrednost razpisa znaša 42.000.000,00 EUR.

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2008"

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v petek 25. julija 2008 v Uradnem listu št. 76/2008 objavila Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008«. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje: podjetniških inkubatorjev nacionalnega pomena in tehnoloških parkov nacionalnega pomena. Cilj javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev subjektov podpornega okolja v katerih bo do leta 2015 nast...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno naročilo po odprtem postopku za organizacijo in izvedbo podjetniških vsebin osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega nivoja izobraževanja z namenom uvajanja podjetništva v redni šolski sistem v letu 2008

Predmet javnega naročila Predmet tega javnega naročila je organizacija ter izvedba podjetniških vsebin na osnovnošolskem, srednješolskem in terciarnem (višješolskem in visokošolskem dodiplomskem in podiplomskem) nivoju izobraževanja z namenom uvajanja podjetništva v redni šolski siste...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov za sejemsko predstavitev na specializiranem mednarodnem nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2008 v Münchnu, 6. do 8. oktober 2008, v okviru promocije Slovenije kot lokac

Predmet javnega razpisa Predmet javnega povabila je nabor in izbor tržno zanimivih nepremičninskih investicijskih projektov, ki bodo v sklopu razstavnega prostora JAPTI predstavljeni na mednarodnem nepremičninskem sejmu EXPO REAL v Münchnu, 6. do 8. oktober 2008. Nastop financira Ministrstvo...

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009

Obvestila Obveščamo vas o spremembi razpisne dokumentacije, in sicer z dne, 2.6.2008 - Vzorec pogodbe. Obveščamo vas o spremembi razpisne dokumentacije, in sicer z dne, 30.5.2008 - Obrazec G. Pogoste napake in priporočila Obveščamo vas o višini razpoložljivih sredstev po statistič...