Skip to main content

Arhiv razpisov 2007

Odprt Zaprt

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis "Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2007"

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v petek 21. decembra 2007 v Uradnem listu št. 118/2007 objavila Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007« . Razpis, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis za spodbujanje kontinuitete dela slovenskih tehnoloških platform v letu 2007

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dne 29.06.2007 v Uradnem listu RS št. 57/2007 objavila Javni razpis za spodbujanje kontinuitete dela slovenskih tehnoloških platform v letu 2007. Namen razpisa je podpreti tehnološke platforme za aktivno sodelovanje pri procesu identifikacije ožjih prioritetnih razvojnih tem v Sloveniji, na katerih je mogoče doseči vključitev v evropsko in svetovno dogajanje oziroma globalno konkurenčnost. Identificirane ožje prioritetne teme bodo prispevale k bolj učinkovitemu investiranju nacionalnih in EU sredstev za raziskave in razvoj v slovensko gospodarstvo, spodbudile ciljno usmerjen razvoj in raziskave v gospodarstvu ter v raziskovalni sferi, spodbudile sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi organizacijami iz različnih TP na strateškem nivoju ter na konkretnih projektih in predstavljale smernice za oblikovanje študijskih programov ter razvojne politike.

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Javni razpis za subvencioniranje projektov tehnološkega programa "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012" (TPMIR) v letu 2007

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 39. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04-EZ-A), 26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj (Uradni list RS, št. 12/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 13/06, v nadaljevanju PPIPRS), VII. točke Sklepa o izvajanju in financiranju tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir« (v nadaljevanju: TP MIR) v obdobju 2006 do 2012 (MO, šifra: 631-11/2006-1 z dne 19.4.2006, MVZT, šifra: 4302-34/2006 z dne 21.4.2006, MG: 010-1/2006-2 z dne 4.5.2006 in TIA, šifra: 540-1/2006 z dne 26.4.2006 (v nadaljevanju: Sklep TP MIR) ter Usmeritev za pripravo javnega razpisa TP MIR 2007 (MO, šifra: 631-41/2007-4 z dne 12.04.2007, MVZT, šifra: 630-7/2007 z dne 16. 4. 2007 in MG, šifra: 302-1/2007-43 z dne, 17. 4. 2007) objavlja