Skip to main content

9. Slovenski forum inovacij

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Pričetek:

Zaključek:

Lokacija: Cankarjev dom, Ljubljana

9. Slovenski forum inovacij - osrednji nacionalni dogodek o inovativnosti - poleg razstave najboljših slovenskih inovacij ponuja tudi številne spremljevalne aktivnosti, ki so za vse obiskovalce dogodka brezplačne. Slovenski forum inovacij odpira vrata 12. in 13. novembra 2014 med 10. in 17. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani.

V letošnjem letu bomo javnosti predstavili 47 najboljših proizvodov, storitev in poslovnih modelov. V sliki in besedi bodo predstavljeni v obliki kataloga, obiskovalcem dogodka pa tudi v obliki sejemske razstave. Največ pozornosti, tudi medijske, pa bo deležna slavnostna podelitev nagrad najboljšim v posamezni kategoriji, ki se bo začela v sredo, 12. novembra 2014 ob 10. uri.

PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ NOVIH IDEJ IN SKLEPANJE PARTNERSTEV

Slovenski forum inovacij je veliko več kot samo sejemska razstava najboljših inovacij. Že pred samim dogodkom smo za podjetja in inovativne posameznike odprli številne podjetniške priložnosti, ki jih lahko realizirajo na samem dogodku. Potrebna je predhodna spletna rezervacija terminov v Poslovnem ali Tehnološkem stičišču, prijave pa sprejemamo do vključno 10. novembra 2014.Vsem, ki se bodo predhodno prijavili na individualna srečanja in si rezervirali termin sestanka, ponujamo enourne brezplačne sestanke s strokovnjaki, ki vam bodo pomagali rešiti tehnične ali poslovne probleme, vas ustrezno usmerili oz. ponudili možne pristope ali povezave z morebitnimi tehnološkimi ali poslovnimi partnerji.

PRILOŽNOSTI ZA PRIDOBIVANJE NOVIH ZNANJ IN IZMENJAVO IZKUŠENJ

Na dogodku oba dneva potekajo tudi številna brezplačna predavanja in okrogle mize v okviru dveh različnih programskih sklopov, v skupnem obsegu 27 aktivnih ur. Odlična priložnost za obiskovalce, da brezplačno poglobijo svoja znanja ali prisluhnejo izkušnjam uspešnih podjetnikov.

Letošnja tematika izobraževalno-programskih sklopov je usmerjena k uveljavljanju pomena komercializacije kot temeljnega dejavnika inovacijskih aktivnosti, ki vpliva na vse stopnje inovacijskega procesa. 

Del programskih vsebin bomo v okviru letošnjega dogodka pripravili v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS). V četrtek, 13. novembra, bomo v popoldanskem delu programski sklop namenili predstavitvi znanstvenih dosežkov s področja tehnike. Predstavitve znanstvenih dosežkov sicer potekajo že tretje leto, letos jeseni pa pod okriljem akcije Odlični v znanosti 2013. Predstavitve so namenjene strokovni in laični javnosti ter podjetjem, ki jih zanimajo najnovejši dosežki s področja gradbeništva, materialov, kibernetike, računalništva, elektronike, strojništva, meroslovja in drugo.

Eden izmed izzivov, pred katerega postavljamo letošnje avtorje inovacij ter druge obiskovalce dogodka, je torej iskanje vrednosti inovacij, zaradi katerih se bodo razmere na trgu oz. ciljnem segmentu trga bistveno spremenile. Če bomo vsi skupaj sledili temu cilju, potem se bomo lahko v prihodnje ponašali s številnimi prebojnimi inovacijami.

Pridružite se Slovenskemu forumu inovacij tudi z všečkom na Facebooku. Povabite prijatelje! Če tvitate: @forum inovacij
Več informacij: www.foruminovacij.si.

Organizator Slovenskega foruma inovacij je SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.