Skip to main content

Regijska (socialno) podjetniška izobraževalna akademija, Ljubljana

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Pričetek:

Zaključek:

Lokacija: v prostorih Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (3. nadstropje), Vojkova 63, Ljubljana

Datum: 11. in 15. november 2013, med 9.00 in 17.00 uro

Izvajalec akademije: SPIRIT Slovenija, javna agencija in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

SPIRIT Slovenija vas vabi na sklop brezplačnih izobraževalnih delavnic namenjenih krepitvi kompetenc podjetnic/kov in potencialnih podjetnic/kov, ki delujejo po načelu socialnega podjetništva za inovativen pristop k razvoju poslovnih idej, pozicioniranje na trgih, razvoj storitev in izdelkov ter uspešno poslovanje in rast podjetniških podjemov.

Usposabljanje po potekalo v sklopu:

  • dvodnevnega druženja na delavnicah in sicer 11. in 15 novembra 2013 (med 9.00 in 17.00 uro) v prostorih Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (3. nadstropje), Vojkova 63, Ljubljana
  • ter enodnevnega ogleda primerov dobrih praks na terenu, ki bo potekal 22. novembra 2013 (organiziran prevoz iz Ljubljane)

Na usposabljanju boste:

  • spoznali osnove družbeno odgovorne podjetniške kulture (podjetništva in socialnega podjetništva),
  • spoznali posebnosti zakonodajnega okvira in formalno pravnih oblik in postopkov ustanavljanja podjetij / socialnih podjetij,
  • spoznali podporno okolje za  zagon, rast in delovanje (socialnih) podjetij,
  • spoznali finančne mehanizme ter možnosti financiranje podjetniških podjemov s poudarkom na modelih financiranja socialnih podjetij,
  • spoznali ključne kompetence podjetnikov/ic in socialnih podjetnikov/ic lastne potenciale, ki dajejo možnosti uspeha,
  • spoznati pristope k raziskavi potreb trgov kot osnovi za razvoj podjetniških priložnosti in podjemov, razvoj produktov in storitev in umestitvi le-teh na trg,
  • spoznali  ključne poslovne procese ter izzive pri vodenju za rast in razvoj v (socialnega) podjetja,
  • spoznati uspešna delujoča podjetja in socialna podjetja v praksi.

Podrobnejše informacije najdete v programu usposabljanja.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno.

Prijave: Prijavite se lahko najkasneje do 7. novembra 2013. Prijavnico najdete tukaj. Število prostih mest je omejeno na največ 20 udeležencev zato bomo pri vključitvi v usposabljanje upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: ga. Dušanka Lužar Šajt, Tel: (02) 333 1 330, e-naslov: info@fundacija-prizma.si.

Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.