Skip to main content

Seminar "Kako poslovati z Rusko federacijo"

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Pričetek:

Zaključek:

Lokacija: Ljubljana, Generalni sekretariat Vlade RS

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija Rusija in Veleposlaništvom Ruske federacije organizira seminar Kako poslovati z Rusko federacijo, ki je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela poslovati tudi na trgu Ruske federacije ali okrepiti svoje obstoječe delovanje na tem velikem perspektivnem trgu. Dogodek bo v sredo 26. junija 2013, ob 13. uri v veliki sejni sobi Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.

Ruska federacija je teritorialno največja država na svetu s tržno orientiranim in globalno povezanim gospodarstvom, ki temelji na neizčrpnih virih naravnih bogastev, kjer poleg rudnin (nikelj, platina, jeklo), diamantov in lesa, prevladujeta predvsem nafta in zemeljski plin.

V gospodarski strukturi Ruske federacije so najpomembnejše storitve, saj predstavljajo 60% BDP in zaposlujejo 60 % aktivnega prebivalstva. Sledi industrija, ki predstavlja 35 % BDP in zaposluje 30 % aktivnega prebivalstva, kmetijstvo pa predstavlja le 4,5 % BDP in zaposluje 10% aktivnega prebivalstva.

Ruska federacija v zadnjih desetih letih povečuje blagovno menjavo na svojih glavnih izvoznih in uvoznih trgih. Največ izvaža na Nizozemsko (12,8%), Kitajsko (7,3%), Italijo (5,8%), Nemčijo (4,8%) ter Poljsko (4,4%). Izvaža mineralna goriva (59,1%), železo in jeklo, umetna gnojila, dragulje in plemenite kovine ter anorganske kemikalije. Največ pa uvaža iz Kitajske (16,9%), Nemčije (13,2%), Ukrajine (7%), Japonske (5,3%) in Italije (4,7%) in sicer stroje, jedrske reaktorje (18,%), vozila (13,3%), električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke, plastiko in plastične izdelke.

Celotne vhodne TNI so v Ruski federaciji v letu 2010 znašale 87,4 mlrd €. Povprečna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2007 je dosegla 4,1 %. Največ vhodnih TNI je bilo v naslednjih gospodarskih panogah: kovine in kovinski izdelki, naftna industrija in poslovne dejavnosti. Celotne izhodne TNI so v letu 2010 znašale 326,1 mlrd €, povprečna letna stopnja rasti pa je od leta 2007 dosegla 5,4 %.

Ob izkazanem interesu slovenskih podjetij bo javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala izhodno gospodarsko delegacijo v Moskvo ter ob nepremičninskem sejmu Dom Expo 2013, ki se bo odvijal v času od 17. do 20. oktobra 2013, skupaj s partnerji v Moskvi, organizirala poslovna srečanja med slovenskimi in ruskimi podjetji.

SPIRIT Slovenija vabi slovenska podjetja, ki jih zanima udeležba na seminarju, da svoj interes potrdite z elektronsko prijavnico na spletni strani www.izvoznookno.si najkasneje do 21. junija 2013.

Več informacij:  ga. Tanja Drobnič, tel: 01 5891 894, email: tanja.drobnic@spiritslovenia.si

Udeležba na seminarju je brezplačna.

Predvideni program seminarja, ki bo potekal v slovenskem in ruskem jeziku:

13.00   – 13.05

Uvodni nagovor: Boštjan Skalar, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT   Slovenija

13.05   – 13.10

Uvodni   nagovor: g. Saša Geržina, predsednik Društva Slovenija Rusija

13.10   - 13.15 

Uvodni nagovor: Veleposlaništvo Ruske federacije v Ljubljani: Nj. eksc. gospod dr. Doku Zavgaev, veleposlanik

13.15   - 13.20 

Uvodni   nagovor: g. Rifat Pateev, direktor Ruskega centra znanosti in kulture

13.20   - 13.30 

Predstavitev bilateralnih ekonomskih odnosov med Republiko   Slovenijo in Rusko federacijo:

ga. Tanja Drobnič, Sektor za pospeševanje internacionalizacije   in tujih neposrednih investicij, SPIRIT Slovenija

13.30   - 13.45

Riko   Group: g. Janez Škrabec, direktor in predsednik Društva Slovensko-ruski   poslovni svet

13.45   – 14.00

Slovensko-ruski poslovni klub v Moskvi: g. Metod Dragonja, predsednik

14.00   - 14.15 

Mednarodni   klub slovanskih rojakov RUSLO: g. Evgenij Meleščenko, predsednik

14.15   - 14.30 

Kondor   Union v Moskvi: g. Oleg Abramov, lastnik

14.30   - 14.45 

STD,   Slovenska Trgovska Družba v Moskvi: g. Vladislav Kopitar, direktor

14.45   – 15.00

Schwarz & Partner CEE Promotion Group: g.   Viatcheslav Konchine MBA, Managing Partner

15.00   – 15.15

Vprašanja   in odgovori

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.