Skip to main content

Konferenca Energetsko učinkovite lokalne skupnosti

| Turizem

Pričetek:

Zaključek:

Lokacija: Šentrupert

Na vprašanja: - kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost do leta 2020? - kako v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne partnerje? - kako izpeljati uspešen model energetskega pogodbeništva? - kako pristopiti k investicijam za izboljšanje energetske učinkovitosti? in ostale dileme, ki se ob tem porajajo, bomo odgovarjali na konferenci Energetsko učinkovite lokalne skupnosti in v zborniku razprav s konference Kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost. Konferenca bo potekala v na svetu edinstvenem okolju edinega muzeja na prostem s kozolci v Šentrupertu na Dolenjskem v Deželi kozolcev. Konferenca je namenjena županom/županjam in strokovnim službam občinskih uprav, ki se ukvarjajo s področjem energetske učinkovitosti. Več informacij v prilogi.