Skip to main content

SPIRIT Slovenija vabi na seminar Kako poslovati z Azerbajdžanom

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Pričetek:

Lokacija: Ljubljana, Generalni sekretariat Vlade RS

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija)* organizira seminar Kako poslovati z Azerbajdžanom. Seminar bo v četrtek, 10. januarja 2013, ob 13. uri v veliki sejni sobi Generalnega Sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.

Z nafto bogati azerbajdžanski trg poleg Kitajske, Indije, Rusije, Turčije in Kazahstana v letošnjem letu predstavlja enega od ključnih trgov za slovensko internacionalizacijo. Seminar, ki ga SPIRIT Slovenija, javna agencija pripravlja v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je mišljen kot priprava na gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij v Azerbajdžan, ki bo potekala 15. in 16. januarja 2013 ob obisku predsednika vlade Janeza Janše, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovana Žerjava in državnega sekretarja za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Ljuba Žnidarja pri predsedniku Republike Azerbajdžan dr. Ilham Aliyevu, namenjen pa je tudi vsem tistim podjetjem in posameznikom, ki jih ta trg zanima.

Udeležba na seminarju je brezplačna, dodatne informacije so na www.izvoznookno.si

Program seminarja:

13.00 – 13.05

Uvodni nagovor: g.   Boštjan Skalar, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, javna agencija

13.05 - 13.10  

Uvodni nagovor: mag.   Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem in   internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

13.10 - 13.15  

Uvodni nagovor: gospod Azar   Khuduyev, začasni odpravnik poslov z Veleposlaništva Republike Azerbajdžan v   Ljubljani

13.15 - 13.20  

Predstavitev Društva   prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana, g. Ivan Bašin, predsednik društva

13.20 - 13.30  

Predstavitev   bilateralnih ekonomskih odnosov in poslovnih priložnosti med Slovenijo in Azerbajdžanom,   ga. Tanja Drobnič, vodja Oddelka za internacionalizacijo na SPIRIT Slovenija,   javna agencija

13.30 - 13.40 

Primer dobre prakse:   Duol,  d. o. o, g. Dušan Olaj,   generalni direktor

13.40 - 13.50 

Primer dobre prakse:   Iskratel, d.o.o., g.  Jasmin Kukavica, direktor prodaje   za vzhodni trg

13.50 - 14.00 

Primer dobre prakse:   TRGO-MOKK d.o.o., g. Marjan Brenčič, direktor

14.00 - 15.00 

Predstavitev ostalih   udeleženih podjetij, vprašanja in odgovori

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

*Vlada RS je na redni seji 25.10.2012 sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki se skrajšano imenuje SPIRIT Slovenija, javna agencija. Nova agencija, ki je začela delovati s 1.1.2013 združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).