Skip to main content

Organi upravljanja

Vodstvo

  • mag. Gorazd Mihelič, direktor

Svet

  • Darja Adlešič, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • dr. Cvetka Tinauer, namestnica predsednika sveta, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije,
  • mag. Sabina Koleša, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Aleksandar Arsekić, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
  • Matej Čepeljnik, predstavnik Ministrstva za finance,
  • dr. Robert Kokalj, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve,
  • Matjaž Mate - Tomi, predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.