Skip to main content

Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom

Obstoječi tuji investitorji ste za Slovenijo izjemnega pomena. Prinašate odličnost, tehnologijo in izkušnje. Ste ambasadorji Slovenije v svojih državah. V kombinaciji s slovenskim vrhunskim znanjem, visoko učinkovitostjo in zanesljivostjo je lahko vaše poslovanje še uspešnejše.

Tistim, ki ste že prisotni na slovenskem trgu želimo ponuditi možnost sodelovanja. Za ta namen smo razvili program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom, s katerim smo si zadali dva cilja:

  • kratkoročni: vzpostavitev partnerskega odnosa s podjetij, ki že imate v svoji strukturi tuje investitorje s ciljem spodbujanja vaše rasti in krepitve pozicije v sistemu tujega lastnika in
  • dolgoročni: nove investicije, nova delovna mesta.

Skupaj z vami želimo identificirati vaše potrebe na področju rasti in razvoja, vašo pozicijo znotraj matere in vaše potrebe/težave v poslovnem okolju in vam ponuditi naša orodja: pregled davčnih olajšav za investiranje in zaposlovanje, primerjavo konkurenčnosti Slovenije in drugih držav s katerimi konkurirate znotraj matere za pridobitev novih investicij, finančne spodbude, mesečni ažurni pregled javnih razpisov, ki so na voljo za podjetja ter posredovanje informacij. V primeru da imate konkretne težave v poslovnem okolju jih bomo skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo skušali rešiti.

Program je narejen na sistemu »Key account management” kar pomeni, da z vključitvijo v program prejmete na agenciji managerja/osebo na katero se lahko obrnete v primeru konkretnih težav v poslovnem okolju, v primeru da ne dobite pravih informacij znotraj državnih institucij ali da je odzivni čas predolg. Naša prioriteta je hitra odzivnost.

Tukaj smo za vas. Da vas podpremo na vaši poti rasti in razvoja.

Naši partnerji so že: SOGEFI Filtration d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Messer Slovenija d.o.o., BSH Nazarje d.o.o., SUMIDA Slovenija d.o.o.,  Akers Valji Ravne d.o.o., GKN Driveline Slovenija d.o.o., Isokon d.o.o., Schenker d.d., Bartec Varnost d.o.o.,  Ertl Glas Steklo d.o.o., Ta Regulator d.o.o., Sportradar d.o.o., Arcont d.d.,  Elrad International d.o.o., TKK d.o.o., RLS Merilna tehnika d.o.o., Wolford d.o.o., Willy Stadler d.o.o., Grieshaber logistika d.o.o., smartMELAMINE d.o.o., in drugi.

Več informacij: mag. Simona Novak, vodja programa, Tel: (01) 530 98 05, e-naslov: simona.novak@spiritslovenia.si