Skip to main content

Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom

Obstoječi tuji investitorji ste za Slovenijo izjemnega pomena. Prinašate odličnost, tehnologijo in izkušnje. Ste ambasadorji Slovenije v svojih državah. V kombinaciji s slovenskim vrhunskim znanjem, delavnostjo in zanesljivostjo je lahko vaše poslovanje še uspešnejše.

Tistim, ki ste že prisotni na slovenskem trgu, želi Javna agencija SPIRIT Slovenija ponuditi možnost sodelovanja. V ta namen smo razvili program Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom (after care), s katerim smo si zadali dva cilja:

  • kratkoročni: vzpostavitev partnerskega odnosa s podjetji, ki že imate tuje investitorje v svoji strukturi, s ciljem spodbujanja vaše rasti in krepitve pozicije v sistemu tujega lastnika in
  • dolgoročni: reinvestiranje podjetja in povečanje/ohranitev delovnih mest.

Skupaj z vami želimo identificirati vaše potrebe na področju rasti in razvoja (znotraj podjetja in na področju internacionalizacije), vaše potrebe v poslovnem okolju in vam ponuditi naša orodja: finančne spodbude, instrumente na področju internacionalizacije, mesečni ažurni pregled javnih razpisov, itd. Obenem želimo biti tudi točka, na katero se lahko obrnete, če se vam zatika pri pridobitvi informacij znotraj posameznih ministrstev ali njihovih izvajalskih institucij.

Naši partnerji so že: SOGEFI Filtration d. o. o., Knauf Insulation d. o. o., Messer Slovenija d. o. o., BSH Nazarje d. o. o., SUMIDA Slovenija d. o. o., Akers Valji Ravne d. o. o., GKN Driveline Slovenija d. o. o., Isokon d. o. o., Schenker d. d., Bartec Varnost d. o. o.,  Ertl Glas Steklo d. o. o., Ta Regulator d. o. o., Klika d. o. o., Arcont d. d.,  LPKF Laser & Electronics d. o. o, Elrad International d. o. o., TKK d. o. o., RLS Merilna tehnika d. o. o.  in drugi.

Več informacij: mag. Simona Novak, Tel: (01) 530 98 05, e-pošta: simona.novak@spiritslovenia.si