Skip to main content

Dokumenti in pravne podlage

Akt o ustanovitvi SPIRIT Slovenija

Sklep_o_ustanovitvi (pdf)

 

Programi dela SPIRIT Slovenija

Program dela SPIRIT Slovenija za 2016 in 2017 (pdf)

Program_dela SPIRIT Slovenija za 2014 in 2015 (pdf)

Program dela SPIRIT Slovenija za 2013 in 2014 (pdf)

 

Letna poročila SPIRIT Slovenija

Letno poročilo za leto 2015 (pdf)

Letno poročilo za leto 2014 (pdf)

Letno poročilo za leto 2013 (pdf)

 

Pomembnejši predpisi

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2024

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5073

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8195

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3745

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6836