Skip to main content

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na China International Import Expo - CIIE, Shanghai, 5. – 10. november 2018

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Pričetek:

Zaključek:

Lokacija: LR Kitajska, Shanghai

China International Import Expo - CIIE je politično - sejemsko - gospodarski dogodek, ki je med drugim namenjen tudi predstavitvi izdelkov široke potrošnje kot tudi visokih tehnologij. China International Import Expo - CIIE bo letos organiziran prvič.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: http://www.shanghaiexpo.org.cn/zbh/en/.

To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki po svoji dejavnosti ustrezajo vsebinskim segmentom in profilu dogodka. Primarno so k posredovanju interesa vabljena podjetja z izdelki in storitvami s področja športne opreme in področja visokih tehnologij.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v primeru izvedbe skupinske predstavitve na China International Import Expo - CIIE finančna sredstva namenila za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve.

V kolikor bo izražen zadosten interes podjetij in bo imel organizator dogodka za skupinsko predstavitev razpoložljive prostorske kapacitete, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija prevzela koordinacijo za izvedbo skupinske predstavitve na navedenem dogodku. V primeru izvedbe skupinske predstavitve na China International Import Expo - CIIE bo vabilo in prijavno gradivo za udeležbo na  sejmu objavljeno na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Vabimo vsa podjetja, da nam sporočite svoj interes za skupinsko udeležbo na China International Import Expo – CIIE.

Vljudno vas vabimo, da nam vaš interes posredujete v pisni obliki na priloženem obrazcu v skenirani obliki najkasneje do torka, 8. maja 2018 na elektronski naslov tanja.drobnic@spiritslovenia.si.

Vabilo (pdf)
Obrazec za posredovanje interesa (pdf)