Skip to main content

Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

Predmet, namen in cilj javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je prek slovenskih poslovnih klubov v tujini intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko: zagotavljanja informacij in svetovanja slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanja rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednega seznanjanja slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; rednega zagotavljanja aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacije poslovnih dogodkov; promocije slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe, katerih dejavnost je usmerjena v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Upravičeni prejemniki sredstev:

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči slovenski poslovni klubi v tujini.

Več o splošnih in posebnih pogojev za prijavo najdete v razpisu.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev znaša 250.000 EUR.

Rok za oddajo vlog:

Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012, do 13.00 ure.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v e-obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si s pripisom "JR slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje". Vprašanja morajo na zgornji e-naslov prispeti najkasneje 19.7.2012. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si in na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi zahteve, podane na e-naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom "JR slovenski poslovni klubi v tujini – razpisna dokumentacija". JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Javni razpis - SPK - 2012 (PDF)

Razpisna dokumentacija - SPK 2012 (Word)

Razpisna dokumentacija SPK 2012 (PDF)

Vprašanja in odgovori (PDF)

seznamprejemnikovSPK2012.docx