Skip to main content

Najava javnega razpisa »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Zaradi varčevalnih ukrepov v proračunu Republike Slovenije razpis ne bo objavljen.

Predvidoma konec junija bo JAPTI objavil javni razpis »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo«.

Okvirni pogoji razpisa

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz naslova poslovnega svetovanja po tem javnem razpisu. Poslovno svetovanje je namenjeno ugotavljanju konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju načrta za internacionalizacijo.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, katerih prihodki iz naslova izvoza blaga ali storitev ne presegajo 15% celotnih prihodkov, ugotavljanje njihove konkurenčnosti in potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanje strateškega načrta za internacionalizacijo podjetja - izvoznega načrta, skladno s profilom podjetja (utemeljitev izbire izvoznih proizvodov/storitev, prodajnih poti, izvoznih trgov, opredelitev načina vstopa na trg, finančnega načrta, načrta aktivnosti in časovnice) in sicer ob strokovni, učinkoviti in celoviti podpori poslovnega svetovalca.

Razpisana kvota:

Okvirno 250.000 EUR. Obseg sofinanciranja: največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 5.000 EUR na upravičenca.

Upravičenci:

Mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

Upravičeni stroški:

Stroški poslovnega svetovanja, ki so vezani izključno na ugotavljanje konkurenčnosti podjetja, njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanje načrta za internacionalizacijo.

Upoštevajo se le tisti stroški poslovnega svetovanja, ki bodo nastali v roku od dneva najave tega javnega razpisa najkasneje do 10.11.2011.

 

POMEMBNO OBVESTILO z dne 24. junij 2011

Obveščamo vas, da Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije zaradi varčevalnih ukrepov v proračunu Republike Slovenije javnega razpisa »Sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo« ne bo objavila. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.