Skip to main content

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letu 2011

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: 25.1.2011

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v višini do največ 95% upravičenih stroškov za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa v letu 2011.

Izvajalec javnega razpisa bo izbral posamezno pravno osebo za izvajanje nalog v okviru različnih sklopov aktivnosti:

1. sklop: univerzitetni inkubator ali

2. sklop: podjetniški inkubator ali

3. sklop: tehnološki park.

Prijavitelj mora v okviru izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja brezplačno za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa izvajati v razpisu navedene storitve. Aktivnosti v okviru nalog morajo biti dostopne vsem ciljnim skupinam, ne glede na status inkubiranca/člana inovativnega okolja. Aktivnosti za posamezno ciljno skupino morajo biti vsebinsko zasnovane tako, da sledijo potrebam konkretne ciljne skupine.

Pogoji za prijavo

Prijavitelj je pravna oseba in je v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list št. 102/2007, v nadaljevanju ZPOP-1) in Pravilnikom najkasneje do konca leta 2010 oddala vlogo za vpis ali podaljšanje vpisa v evidenco A subjektov inovativnega okolja in še nima dodeljenih sredstev za namen izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja za leto 2011 na podlagiJavnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2010 in 2011.

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je 25.1. 2011 do 12.00. ure.

Vrednost razpisa

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2011 je 100.000,00 EUR.

Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija z navodili in obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na spletnem naslovu www.japti.si ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011). Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vloge.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011)ali na elektronski naslov:  irena.meterc@japti.si (s pripisom: javni razpis SUBJEKTI 2011), in sicer najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.

Javni razpis.pdf

Razpisna dokumentacija.pdf

Razpisna dokumentacija.doc

Obrazec 10 - Inkubiranci.xls