Skip to main content

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Pod okriljem ene agencije uresničujemo usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim investitorjem privlačne destinacije.